Производство и рециклиране на машини

Фирмата разполага със  собствена производствена база оборудвана с високо технологични  машини и съоръжения. Технологичния процес на производство на ново изделие започва с изработването на детайлите, а при ремонта – разглобяване, дефектоване, възстановяване на износени детайли. Машините произведени или рециклирани от нас са съобразени със заданието  на клиента и отговарят на изискванията на пазара на тютюневата индустрия. Всяка от машините  може да се управлява отделно или заедно в линия. Модернизацията на машините  гарантира лесно опериране, надеждно и сигурно управление на данните ,високо качество на продукта.