Производство и рециклиране на резервни части и възли

Специализирани сме в проектиране и производство на резервни части за машини от тютюневата промишленост . Предлагаме изработка на възли за машините на цигарената индустрия. Производствения цикъл при рециклиране на детайли включва –  дешифриране параметрите, механична , термична обработка и довършителни операции. Изпълняват се както единични бройки, така и серии от детайли.  . Фирмата предлага на клиентите си консултации относно намирането на най-доброто за момента решение при възникнал технически проблем.