Инженерно обслужване

Фирмата разполага с екип от високо квалифицирани специалисти – инженери и технолози, осигуряващи бързо и качествено обслужване,  съобразявайки се с нуждите и предпочитанията на всеки един клиент. Проектира, разработва, рециклира машини за цигарената промишленост и резервни части за тях. Предлага  разработка и изработка на комплект части при смяна на цигарени формати. Изготвя документация и 3D модели на детайли и възли по образец предоставен  от  клиента. Разработва необходимите методи  нови  технологии  за възстановяване на износени детайли  , които да правят ползвателите максимално независими от други фирми и вносни материали.