Дейности

Производство и рециклиране на машини

Производство, рециклирана и ремонт на машини за тютюневата промишленост.

Инженерно обслужване

Изготвяне на документация и 3D модели на детайли и възли по изискване на клиента.

Производство и рециклиране на резервни части и възли

Изработка на резервни части за тютюневата промишленост.

Нестандартно оборудване

Изработка, ремонт и рециклиране на нестандартно оборудване.